Te Kai‘anga Ū Mua

Languages

Te Kai‘anga Ū Mua

E turanga anoano pakari kite to te au pepe i te inangaro i te kai ū. I te maata‘anga o te taime, i te ora mua rai i anau mai ei aia, ka akamata taau pepe i te akaari mai i tona turanga papa i te kai ū, na roto i te nekeneke koko‘anga (nuzzling) mai ia koe, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i tona va‘a (te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu). Me akaruke ua ia aia, ka neke mai aia ki te pae i toou ū ma te opu mai tona va‘a i te reira.

Share

E turanga anoano pakari kite to te au pepe i te inangaro i te kai ū.  I te maata‘anga o te taime, i te ora mua rai i anau mai ei aia, ka akamata taau pepe i te akaari mai i tona turanga papa i te kai ū, na roto i te nekeneke koko‘anga (nuzzling) mai ia koe, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i tona va‘a (te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu).  Me akaruke ua ia aia, ka neke mai aia ki te pae i toou ū ma te opu mai tona va‘a i te reira. 

Angai‘ia taau pepe i tona au tuatau katoatoa me anoano aia i te kai ū.  Na te tuku vaitata i taau pepe ki toou pae, e pera katoa i te moe kapiti korua i te po ki roto i te pi‘a moe okotai (auraka ra e ko korua ki runga i toou ro‘i), na teia e akapapu e, ka kite koe i te au tuatau katoatoa me anoano ake taau pepe i te kai ū.

Ko te ū mua, (te colostrum) mei te kōrō te turanga o teia – kua ki oki i te turanga meitaki te ka riro i te paruru i taau pepe kia kore e roko‘ia e te au maki piri.  Tei roto katoa i te ū tangata te au tu manumanu paruru kopapa (antibodies).  Ka kai ū colostrum taau pepe i te nga ra mua e 2-3 e akamata ai toou ū i te ta‘e mai.  

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it