Te Au Tuanga Meitaki no te Ora‘anga

Languages

Te Au Tuanga Meitaki no te Ora‘anga

Ko te ū tangata te ravenga e rauka ai te turanga meitaki no to korua ora‘anga ko taau pepe e noou katoa.

Share

Ko te ū tangata te ravenga e rauka ai te turanga meitaki no to korua ora‘anga ko taau pepe e noou katoa. 

Na te ū tangata e paruru i taau pepe kia kore e tupu te au kinokino tuketuke ki tona kopu, kia kore tona taringa e maki‘ia, e pera katoa tona akaea anga a‘o, e na teia katoa e akaiti mai kia kore aia e tu‘ia e te maki toto vene, e matū kino‘ia, e pera katoa, kia kore e mate i runga i tona roi o te pepe. 

Me e tangata tetai o toou ngutuare tangata, me kore ra, o toou kopu tangata, e tu‘ia ana e te turanga kino no te kare tona kopapa e rauka ana i te ariki i tetai au kai (allergies), penei, na te angai i taau pepe ki toou ū e akaiti mai i te tumu e rokoia ai aia e teia turanga ariki-kore o te kopapa i tetai au kai (allergy). 

Na teia katoa e tauturu i toou kopapa kia matutu akaou i muri ake i te anau anga koe i taau pepe, e ka akaiti katoa teia i te teima‘a o toou kopapa i te tuatau e nui ra koe.  Ka riro katoa te angai ū i te akaiti mai penei, kia kore koe e rokoia e te maki kanita (cancer) o to ū. 

Na te angai ū e riro i te akapiri vaitata ia korua ko taau pepe, ma te tauturu i taau pepe kia noo aia ma te turanga meitaki e te inangaro maata ia.

 

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it