Ko te kai meitaki rava atu teia no taau pepe

Languages

Ko te kai meitaki rava atu teia no taau pepe

E rave ua rai koe i te angai ki toou ū i te nga ono marama mua o tona ora‘anga ma te rave katoa atu i teia me akamata taau pepe i te kai i te au kai takataka e tae ua atu aia ki te 12 marama tere atu, e na teia e oronga i te turanga ora‘anga matutu meitaki no taau pepe.

Share

E rave ua rai koe i te angai ki toou ū i te nga ono marama mua o tona ora‘anga ma te rave katoa atu i teia me akamata taau pepe i te kai i te au kai takataka e tae ua atu aia ki te 12 marama tere atu, e na teia e oronga i te turanga ora‘anga matutu meitaki no taau pepe.

E firi ua te ū tangata, e mea ōu e te kare e angaanga e anoano‘ia no te teatea-mamao i te reira.  Ka ngoie ua i taau pepe i te tāmarū veruveru i te kai i roto i tona kopu, i te tieni me anoano ake‘ia te reira nona, e tei roto i teia te au turanga kai puapinga no te au ono marama mua o tona ora‘anga.

Ko taau atinga aroa meitaki rava atu teia ka oronga ki taau pepe.

E kimi koe i te au tuatua katoatoa no te angai pepe ki te ū, ia koe e nui ra.  Na toou vaine aka‘anau pepe, me kore ra, na tetai o te aronga angaanga akono pepe, me kore ra, na tetai putuputu‘anga no te aronga angai pepe ki te ū, e tauturu ia koe kia iki koe i taau ka anoano ka kite koe i te rave.

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it