Te akata‘e‘anga i te ū tangata

Languages

Te akata‘e‘anga i te ū tangata

Ko te aite‘anga o te akata‘e‘anga ū tangata, koia oki, ko te komiri i te ū kia ta‘e mai mei roto mai i toou nga ū. Ka rave koe i teia, me kua akatake‘ia koe e taau pepe no tetai ua atu tumu.

Expressing breast milk

Expressing breast milk. Video transcript.

Share

Ko te aite‘anga o te akata‘e‘anga ū tangata, koia oki, ko te komiri i te ū kia ta‘e mai mei roto mai i toou nga ū.  Ka rave koe i teia, me kua akatakake‘ia koe e taau pepe no tetai ua atu tumu.

Me kite koe e, ka anoano koe i te akata‘e i toou ū:

  • e akata‘e koe na roto i te komirimiri‘anga ki toou rima, i tena tikai i te au ra mua
  • e uriuri manako koe ki toou vaine akaanau tamariki, me kore ra, ki te neti Well Child, no tetai au ravenga ke atu no te akata‘e i toou ū

This page last reviewed 13 June 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it