Breastfeeding

Find out about preparing to breastfeed, the health benefits of breastfeeding, your baby's first feed and the hunger cues your pēpi may display. Each link takes you to a page beginning with a short video followed by key messages. You can select from 9 languages at the top of each page. 

Mother breastfeeding her baby in the kitchen

Copyright: Kidshealth

E rave ua rai koe i te angai ki toou ū i te nga ono marama mua o tona ora‘anga ma te rave katoa atu i teia me akamata taau pepe i te kai i te au kai takataka e tae ua atu aia ki te 12 marama tere atu, e na teia e oronga i te turanga ora‘anga matutu meitaki no taau pepe.

Ko te ū tangata te ravenga e rauka ai te turanga meitaki no to korua ora‘anga ko taau pepe e noou katoa.

I mua ake ka anau mai ei taau pepe, e kimi meitaki tikai koe kia kite koe e, e akapeea ana te angai pepe ki te ū.

Me mou koe i taau pepe ki runga i toou pakiri iaia i te topa anga mai ki va‘o mei roto mai i toou kopu,na teia e akamarū iaia, e akatano i tona akaea a‘o, e te akapapu kia maana aia. Na teia e kite ei te pepe i te turanga meitaki e te mataora e na teia katoa e oronga mai i te tuatau atui‘anga ia korua tetai ki tetai.

E turanga anoano pakari kite to te au pepe i te inangaro i te kai ū. I te maata‘anga o te taime, i te ora mua rai i anau mai ei aia, ka akamata taau pepe i te akaari mai i tona turanga papa i te kai ū, na roto i te nekeneke koko‘anga (nuzzling) mai ia koe, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i tona va‘a (te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu). Me akaruke ua ia aia, ka neke mai aia ki te pae i toou ū ma te opu mai tona va‘a i te reira.

Ko te moupiri‘anga tano meitaki te ravenga puapinga rava atu no te angai‘anga ia pepe ki toou ū.

Me matepongi taau pepe, ka akamata aia i te nekeneke koko aere, i te ngotengote i tona rima, me kore ra, i te akatueraera i tona va‘a (i te akatuera i tona va‘a e te uriuri i tona katu). Ka tupu teia au akairo ua atu e te piri ra tona mata,me kore ra, te puera ra.

Mei te 2 ki te 3 au ra e akamata ai toou ū i te ta‘e mai, e mei te 10 ki te 14 au ra e oki mai ei te paunu kopapa o taau pepe ki tona paunu kopapa i tona anau‘anga.

Me angai koe i taau pepe i te au atianga ravarai me anoano aia i te kai ū, na teia e akatinamou i te turanga o toou ū kia rava nana. Ko te ravenga teia na te pepe i te akapapu e, ka rava meitaki ua rai tana ū i te au atianga ravarai. E ta‘e akarava akaou‘ia mai ana tana ū e kai ana, i te au taime tatakitai me kai ū aia.

Ko te aite‘anga o te akata‘e‘anga ū tangata, koia oki, ko te komiri i te ū kia ta‘e mai mei roto mai i toou nga ū. Ka rave koe i teia, me kua akatake‘ia koe e taau pepe no tetai ua atu tumu.

Ka meitaki te ū tangata i te akaputu‘ia. Kia maara ia koe e, ei vairanga ū kua oti meitaki i te tama‘ia ma te kore e tiemu i roto, ka tuku ei koe i te ū ki roto i reira.