Te akaputu‘anga i te ū tangata

Languages

Te akaputu‘anga i te ū tangata

Ka meitaki te ū tangata i te akaputu‘ia. Kia maara ia koe e, ei vairanga ū kua oti meitaki i te tama‘ia ma te kore e tiemu i roto, ka tuku ei koe i te ū ki roto i reira.

Storing breast milk

Storing breast milk. Video transcript

Share

Ka meitaki te ū tangata i te akaputu‘ia.

Kia maara ia koe e, ei vairanga ū kua oti meitaki i te tama‘ia ma te kore e tiemu i roto, ka tuku ei koe i te ū ki roto i reira.

Ka rauka ia koe i te akaputu i toou ū i akata‘e koe ki roto i te kaparata aisi (fridge) no tetai 48 ora e kia tano te vaito anu ki te 2 – 4 tikiri C (ki muri i te ope o te vairanga o raro mai o te fridge, auraka rava e, ki roto i te ngutupa).

Ka rauka ia koe i te akaruke i te ū tangata no tetai 4 ora ki roto i tetai ua atu pi‘a o te ngutuare.

Ka meitaki toou ū akata‘e kia akaruke‘ia no tetai 3 ki te 6 marama ki roto i te pi‘a anu tikai o te fridge (freezer).

E akaruke koe i toou ū tei toka anu kia ta‘e akaou rai i roto i te fridge.  Me akamata akaou ana i te ta‘e, e ta-angaanga viviki koe i te reira, i te reira taime rai. 

Penei ka reka taau pepe i te ū tei tāmaanaana‘ia.  Tuku‘ia te moina ū ki roto i tetai vairanga e vai vera to roto, ka akaruke ei kia taena te turanga vaito maana o te kopapa, i mua ake ka angai ei koe.  (Kare te tāmaana ki roto i te microwave e tau kia raveia no te mea, ka pakapaka te va‘a o taau pepe i te turanga vera tuketuke o te microwave, e ka kino te turanga meitaki e te turanga paruru o te ū tangata). 

Me maana ana, e i mua ake ka akamata ai koe i te angai, e takaviriviri meitaki koe i te vairanga ū kia kairo meitaki tikai, ma te akapapu i te turanga vaito o te vera na roto i te topata‘anga i tetai au topatapata ū ki roto ake i toou ati‘anga o te rima (wrist).  Ko te tika‘anga, te maana ra te ū i runga i toou pakiri.  

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it