Te Akatinamou‘anga

Languages

Te Akatinamou‘anga

Mei te 2 ki te 3 au ra e akamata ai toou ū i te ta‘e mai, e mei te 10 ki te 14 au ra e oki mai ei te paunu kopapa o taau pepe ki tona paunu kopapa i tona anau‘anga.

Share

Mei te 2 ki te 3 au ra e akamata ai toou ū i te ta‘e mai, e mei te 10 ki te 14 au ra e oki mai ei te paunu kopapa o taau pepe ki tona paunu kopapa i tona anau‘anga.

Ka akamata te pikipiki o te pepe i te ma‘u putuputu, e mei te 6 i te au 24 ora te ka akamata i te ra 5, aere atu ki mua.

I te akamata‘anga, e repo kerekere mei te ta rai te repo o taau pepe tei kapiki‘ia e, e mekoniumu (meconium).  Me tae ki te 3 o te ra, ka akamata tona repo i te maratea mai, ka maruru, ka akamatie te kara e ka mama i te tama.  Mei te 4 o te ra aere atu ki tetai au epetoma ki mua atu, ka akamata taau pepe i te repo e rua taime i te au ra tatakitai, e ka rengarenga tona repo.

Ko te tika‘anga, kare toou nga ū e te nga komata e mamae.  Me te mamae ra,e pati koe i tetai tauturu noou.

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it