Te Pakiri-ki-te-Pakiri

Languages

Te Pakiri-ki-te-Pakiri

Me mou koe i taau pepe ki runga i toou pakiri iaia i te topa anga mai ki va‘o mei roto mai i toou kopu,na teia e akamarū iaia, e akatano i tona akaea a‘o, e te akapapu kia maana aia. Na teia e kite ei te pepe i te turanga meitaki e te mataora e na teia katoa e oronga mai i te tuatau atui‘anga ia korua tetai ki tetai.

Share

Me mou koe i taau pepe ki runga i toou pakiri iaia i te topa anga mai ki va‘o mei roto mai i toou kopu,na teia e akamarū iaia, e akatano i tona akaea a‘o, e te akapapu kia maana aia.  Na teia e kite ei te pepe i te turanga meitaki e te mataora e na teia katoa e oronga mai i te tuatau atui‘anga ia korua tetai ki tetai. 

Ka anoano‘ia taau pepe kia vai pakiri-ki-te-pakiri (kopu ki te kopu) ki runga ia koe e tae ua atu ki te tuatau no tona kai ū mua anga, me kore ra, penei mei te okotai ora i muri mai, no te akamatau‘anga iaia kia akamata i te kai ū.  

This page last reviewed 30 May 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it