Te tāmate‘anga i te au manumanu kino rikiriki

Languages

Te tāmate‘anga i te au manumanu kino rikiriki

E tuanga puapinga maata te tāmā meitaki ma te akapapu i te au apinga kaikai kia kore e tiemu o runga. E mea puapinga maata katoa kia ma meitaki te rima me amirimiri‘ia te au apinga angai pepe, me kore ra, me teatea-mamao‘ia tana formula.

Washing and sterilising formula equipment

Washing and sterilising formula equipment: Video transcript

Share

E tuanga puapinga maata te tāmā meitaki ma te akapapu i te au apinga kaikai kia kore e tiemu o runga.  E mea puapinga maata katoa kia ma meitaki te rima me amirimiri‘ia te au apinga angai pepe, me kore ra, me teatea-mamao‘ia tana formula.

E turanga ngoie to taau pepe tei anau ou mai e tu‘ia ai aia e te au maki piri, no reira koe ka anoano‘ia kia tāma meitaki ma te akapapu e kare te tiemu i runga i te au apinga kaikai a taau pepe, e tae ua atu aia ki te 3 marama.  Me pou te 3 marama, ka rava ua te tāma pera ua e te ruru tama pako ki te vai.

E tāma meitaki ua rai koe i toou nga rima ki te pu‘a e te vai, ka tāmaro ei ki tetai kakau ma, me kore ra ki tetai tauera pepa, i mua ake ka tunu ei ki te vai vera i te au apinga maani u, me kore ra, maani i te formula a taau pepe.

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it