Formula Feeding

Choosing how you feed your baby is a really important decision! If you want to consider formula feeding your baby, ask your midwife or other maternity carer for information to help you make an informed choice. The page links below provide information about infant formula. Each page begins with a short video followed by key messages in English and 9 other languages. More detailed information follows at the bottom of each page. You might like to start by watching the video on the page Understanding feeding choice before birth.

Te tuanga puapinga maata ko te iki i taau ravenga no te angai‘anga i taau pepe!

E mea puapinga maata noou e taau pepe kia kapiti atu toou pakiri ki tona pakiri i te au atianga ravarai. E turanga puapinga maata teia tikai i te tuatau e anau mai ei aia, ua atu e kua manako koe i te angai ū iaia, me kore ra, i te angai iaia ki te ū tei kairo‘ia ki te ū puakatoro.

Ka anoano‘ia koe kia tu i te au moina angai pepe ma te komata e tona tapoki, e te au apinga ngotengote e paruru to ratou, e te au kara arai to ratou ma e te au apinga popani.

Ka tau koe kia iki i tetai ua atu o te formula o “te tuatau i anau mai ei” tei tau ki taau ka peke i te tutaki. Kare e tuatua tinamou takake i te akapapu e, ko te ū a tetai kamupani te mea meitaki atu no taau pepe.

E tuanga puapinga maata te tāmā meitaki ma te akapapu i te au apinga kaikai kia kore e tiemu o runga. E mea puapinga maata katoa kia ma meitaki te rima me amirimiri‘ia te au apinga angai pepe, me kore ra, me teatea-mamao‘ia tana formula.

E tatau meitaki marie koe i te au akaue‘anga tei tata‘ia ki runga i te tini formula (e pera katoa te tuatau e pou ei te turanga meitaki o te reira formula) ma te aru meitaki i te au akaue‘anga tei tata‘ia. E akapapu meitaki koe i te ta-angaanga i te apinga kapu paura i roto i te tini.

Tei runga ua i te uki o taau pepe, te paunu teimaa o tona kopapa, te tuatau o te reira ra, tona turanga no te rave i tana e rave ana, e tona turanga tupu‘anga, na teia au tuanga e arapaki i te turanga ta taau pepe ka anoano no tana formula.

Me matepongi taau pepe, teia te au akairo tana ka akaari mai, ko te nekeneke koko‘anga (nuzzling) mai ia koe, ma te ngotengote maria i tona ngutu, ko te ngotengote i tona rima, me kore ra, i tona va‘a (na roto i te akatuera‘anga i tona va‘a e te uriuri‘anga i tona katu). Ka tupu teia au akairo ua atu e kua piri tona mata, me kore ra, te puera ra.

Ko teia te au akairo e kite ei koe e, te rava ra ta taau pepe ū e kai ra, koia oki: tona turanga tupu‘anga e tona paunu teima‘a; ka maata tona au pikipiki ka ma‘u i te mimi; ka titiko aia i te au ra tatakitai.