Ka akapeea te maani‘anga i te formula a te pepe?

Languages

Ka akapeea te maani‘anga i te formula a te pepe?

E tatau meitaki marie koe i te au akaue‘anga tei tata‘ia ki runga i te tini formula (e pera katoa te tuatau e pou ei te turanga meitaki o te reira formula) ma te aru meitaki i te au akaue‘anga tei tata‘ia. E akapapu meitaki koe i te ta-angaanga i te apinga kapu paura i roto i te tini.

How to make baby's formula

How to make baby's formula: Video transcript

 

Share

E tatau meitaki marie koe i te au akaue‘anga tei tata‘ia ki runga i te tini formula (e pera katoa te tuatau e pou ei te turanga meitaki o te reira formula) ma te aru meitaki i te au akaue‘anga tei tata‘ia.  E akapapu meitaki koe i te ta-angaanga i te apinga kapu paura i roto i te tini.

Kare te formula paura a te pepe i akapapu‘ia e, kia kore e tiemu o roto.  E raverave koe ma te akaputu meitaki i te formula tei oti i te teatea-mamao‘ia kia vai meitaki ua na pepe. 

Kia maani‘ia te formula i mua ua ake ka ta-angaanga ia ai.

Me kare teia e rauka i te raveia, ka tau te formula tei oti ke ana i te teatea-mamao‘ia kia tuku‘ia ki roto i tetai pi‘a ngutuare no tetai 2 ora, me kore ra, ki roto i te fridge, eiaa ra kia roa atu i te 24 ora.

I te nga marama mua e 6 o taau pepe, ko te au vai katoatoa te ka ta-angaanga‘ia no te maani formula, kia tunu‘ia te reira e kia akaanu‘ia te reira i te ra e ta-angaanga‘ia ai. 

I roto i te au oire mamaata e te au oire rikiriki mai, ka rauka ia koe i te ta-angaanga i te vai mei roto tika mai i te paipa no te maani i te formula, me pāti mai taau pepe i te 6 marama i te pakari.  Me kare ra, e tunu ua atu rai koe i te vai.  

This page last reviewed 21 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it