Eaa te au kai me tae ki te 6 marama?

Languages

Eaa te au kai me tae ki te 6 marama?

Akamata‘ia ki te okotai kai i te taime okotai, ka kapiti atu ei i tetai kai ou i te au 2-4 ra te ka aru mai.

What food at around 6 months?

What food at around 6  months: Video transcript

Share

Akamata‘ia ki te okotai kai i te taime okotai, ka kapiti atu ei i tetai kai ou i te au 2-4 ra te ka aru mai. Me roa aere mai, akamaata‘ia atu taau ka oronga e te putuputu o te au tuatau ka oronga koe i te au kai kiko. Akamata‘ia e 1-2 tipunu i te ra tatakitai, ma te akamaata marie atu i teia.

Ko teia tetai au kai tau no taau pepe me akamata aia i te kai i te kai kiko:

Vegetables (potato, pumpkin, kumara, kamokamo, cassava), bought baby food, baby cereal, rice, bowls of meat and legumes, fruit (apple, pear, mango, banana)

Te au kai siriela a te pepe e maata te iron i roto/te raiti pepe.

Baby cereal

Te kiko puakatoro tei tunu‘ia e tei taveruveru‘ia, te kiko mamoe, te kiko puaka, te moa, me kore ra, te ika, me kore ra, te au kai enua tuke (mei te lentils tei tunu‘ia e tei taveruveru‘ia).

Bowls of beef, lamb, pork, legumes

Te au ua rakau tei taveruveru‘ia ma te kore te pakiri i runga, te au ua me kore ra, te au katu ua rakau – te apara, te pea, te vi (tunu‘ia kia maruru me ka anoano‘ia ake kia rave pera‘ia).

Fruit (apple, mango, pear, banana)

Te au kai rau rakau tei tunu‘ia e tei taveruveru‘ia ma te kore e pakiri, e katu me kore ra, e ua – te kumara, te kamokamo, te motini, te pitete, te kasava, te tapioca.

Vegetables (potato, pumpkin, kumara, kamokamo, cassava)

Te raiti tei tunu pera ua ia e tei taveruveru‘ia, me kore ra, te congee.

Plain rice

Te kai oko a te pepe, tei tata akataka‘ia e, kua tau te reira turanga no taau pepe.

Bought baby food

 

This page last reviewed 21 December 2023.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it