Eaa te au kai me tae ki te 7-8 marama?

Languages

Eaa te au kai me tae ki te 7-8 marama?

Kia maata te au tu kai tuketuke e te au turanga o te kai ia pepe e pakari aere maira.

What food from 7-8 months?

What food for 7-8 months: Video transcript

Share

E oronga atu rai koe i te ū tangata ki taau pepe (me kore ra, te formula) i mua ake i te kai kiko.

Kia maata te au tu kai tuketuke e te au turanga o te kai ia pepe e pakari aere maira.  

Vegetables (silver beet, bok choy, broccoli, avocado, taro, kumara, potato, cassava, pumpkin), toast fingers, strips of cheese, eggs,  bowl of raw mince, bowl of legumes, fruit (pear, apple, mango, bananas, soft small pieces of fruit, glass of cottage cheese, glass of plain yoghurt

 

 

 

 

 

 

E rave atu rai koe i te tāveruveru i te au kiko puakatoro, ika e te moa tei tunu‘ia.

Bowls of raw meat

E akamata koe i te angai iaia ki te au kai ua rakau e te au kai enua tei tunu meitaki ia e tei tāpetete‘ia, ki te au kai rēkiumu (legumes [mei te lentils]) tei tāpetete katoa ia, te ua-moa maoa tei tāpetete‘ia, te tīti marūrū (mei te tīti cottage), ki te custard e te yoghurt vene-kore (kare e tuka o roto).

Fruit (apple, mango, pear, banana)

Bowls of legumes

Glasses of cottage cheese and plain yoghurt, and eggs

Tipupu‘ia te au mangamanga e te au veruveru o te au kai mei te sliverbeet, te pūha e te bok choy.

Silver beet and bok choy

Oronga rikiriki atu koe i te au kai rikiriki te ka rauka i te pepe nana rai e mou – te au kai ua rakau e te au kai vetitepara marūrū (mei te meika para, te ue tei maoa meitaki i te tunu), tāma‘ana‘ia tetai au potonga tīti rikiriki.

Platter of banana pieces, toast fingers, cheese strips, soft cooked pumpkin pieces

Manako tauturu: E kāiro koe i te au tu kai tongi tuketuke.  Na te kāiro katoa atu anga i te au kai kare e reka ia ana ki te au kai reka, e tauturu i taau pepe kia matau aia i te kai i te au kai tuketuke.

This page last reviewed 21 December 2023.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it