Eaa te au kai me tae ki te 8-12 marama?

Languages

Eaa te au kai me tae ki te 8-12 marama?

I teia tuatau, penei kua akamata taau pepe i te kai e 3-4 kaikai‘anga i te ra okotai, e 1-2 katikati‘anga kai rikiriki, e 2-3 kai ū anga (me kore ra, kai formula anga).

Share

Me tae ki te 8, me kore ra, ki te 9 marama, ko te tuatau te reira ka akamata ai koe i te oronga i te kai kiko ki taau pepe i mua ake ka angai ei koe ki toou ū, me kore ra, ki te formula.

I teia tuatau, penei kua akamata taau pepe i te kai e 3-4 kaikai‘anga i te ra okotai, e 1-2 katikati‘anga kai rikiriki, e 2-3 kai ū anga (me kore ra, kai formula anga).

Me tae taau pepe ki te 12 marama, kua papa aia no te kai i tetai au tuanga meangiti ta te ngutuare tangata e kai ra, ina ra, kia maara ia koe e, kia matakite i te au kai te ka akaruaki iaia.  

Grated cheese and carrot, vegetables (kumara, potato, broccoli), plates of soft cooked vegetables and fruit, toast fingers, wheat biscuits, mandarin segments, glasses of pasta, rice, plain yoghurt, baby muesli, grated apple, bowls of raw meat and legumes

 

 

 

 

 

E tāmata koe i te angai ki te au kai rau rakau tei tāpetete‘ia e tei kāiro‘ia atu ki roto i te kai kiko manu tei tāveruveru‘ia, me kore ra, tei matipitipi‘ia, te kiko moa, te au kai o te moana, te ua-moa, me kore ra, te au legumes tei tāveruveru‘ia (mei te au lentils).  Ka tau katoa koe i te kapiti atu i te noodles tei tipupu rikiriki‘ia , me kore ra, te pasta, me kore ra, te raiti.

Vegetables (kumara, potato, pumpkin, broccoli), bowls of raw meat and legumes, eggs, glasses of pasta and rice

Kapiti‘ia atu ki te yoghurt, me kore ra, ki te custard, te kai ua rakau maruru tei tipupu‘ia.

Glass of plain yoghurt surrounded by plates of chopped soft fruit

E oronga atu koe i te au kai o te tuatau kai-ti popongi – te poreti, te varaoa pakapaka wheat e te muesli a te tamariki.

Wheat biscuits and ingant muesli

Akamata‘ia te angai iaia ki te au kai rikiriki manga ketaketa mai mei te: au kai ua rakau para, me kore ra, te au kai rau rakau tei marū i te tunu‘ia anga, mei te kiwifruit, me kore ra, te kumara; te keroti (carrot) mata e te apara tei varuvaru‘ia; te au potonga varaoa tei tāmaana‘ia; te varaoa crisp tei akapuena‘ia.

Grated carrot, grated cheese, grated apple and toast fingers

 

 

Platter of soft fruit and vegetable pieces

 

This page last reviewed 14 October 2021.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it