Te au karere puapinga

Languages

Te au karere puapinga

E maata te au mea taau ka tau i te rave ei tauturu i taau pepe kia rauka iaia i te kite i tana e tau kia rave no te turanga ora‘anga kaikai au kai meitaki.

Share

Te akamata ra taau pepe i te kite i te tu o te kai ma te akamata katoa i tana kia rave me kaikai aia, i te tuatau i akamata‘i aia i te kai i te au kai kiko.

E maata te au mea taau ka tau i te rave ei tauturu i taau pepe kia rauka iaia i te kite i tana e tau kia rave no te turanga ora‘anga kaikai au kai meitaki.

  • kia riro koe ei akara‘anga tau meitaki – ka rauka mai te kite o taau pepe na roto i te akara atu anga ia koe
  • e kaikai kapiti kotou ko te ngutuare tangata i te au tuatau te rauka ia kotou i te rave pera – na teia e tauturu kia tāmate‘ia te TV e te founu apaipai rima
  • tauta ua ia rai kia turanga meitaki e te noo ma te mataora me takapini‘ia e te kai – ka rauka teia turanga na roto i te akakoromaki‘anga, auraka te aka‘apa‘anga
  • oronga‘ia te tuatau tau no te au pepe kia apii ratou e, ka akapeea te kaikai‘anga – kia maata te au tuatau apiipii‘anga
  • e reka ana te au pepe i te uriuri kimikimi aere i te tu o te kai – akaruke ua ia no atu e ka tupara aere te kai
  • e aru koe i ta taau pepe ka rave – ka kite rai ratou e, kua rava rai ratou
  • e aru tinamou koe, me ka rauka ia koe i te rave pera, i te au tuatau tei akanoo‘ia no te kaikai e te katikati rikirikit

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it