Aru tinamou‘ia te tuatau kaikai e te tuatau katikati rikiriki

Languages

Aru tinamou‘ia te tuatau kaikai e te tuatau katikati rikiriki

Me akamata ana taau pepe i te kai i te au kai tuketuke e tetai au mea ke atu, parani‘ia e 3 taime no tona tuatau kia kaikai aia, e tetai nga tuatau katikati‘anga rikiriki mei te 1 me kore ra, e 2 taime i te ra okotai.

Follow a regular meal and snack schedule

Follow a regular meal and snack schedule: Video transcript

Share

Me akamata ana taau pepe i te kai i te au kai tuketuke e tetai au mea ke atu, parani‘ia e 3 taime no tona tuatau kia kaikai aia, e tetai nga tuatau katikati‘anga rikiriki mei te 1 me kore ra, e 2 taime i te ra okotai.  E kopu meangiti ua to te au pepe, no reira ka anoano‘ia ai tetai au tuatau putuputu no ratou kia kaikai rikiriki.

I te tuatau kaikai, me kare taau pepe e inangaro akaou i te kai, akamotu‘ia rai te kaikai ki reira.  E tuatau tau te 20 miniti no te akatinamou ki runga i te kaikai‘anga, e penei, ka manga roa atu me te reka ra taau pepe i tana kai, me kore ra, ka poto mai te tuatau me kare aia e reka ana i te reira.

E tauturu maata to te au tuatau tei akatinamou‘ia, ina ra, e mea puapinga katoa kia aru koe i te anoano o taau pepe.  Me te manako ra koe e, kua matepongi aia, e oronga atu koe i tetai manga apinga katikati nana.  Auraka koe e manako i te tiaki kia tae ki te ora 7 i te po no te kaikai‘anga, ua atu e, ka rauka ia koe i te tiaki.

Me kua kite koe e, e meitaki atu te kaikai‘anga a taau pepe i te popongi, ka OK koe i te oronga i te kai o te aiai kiaia i te reira atianga.  Ka rauka ia koe i te akatuke maru ua!

Ka maata atu te kaikai meitaki a taau pepe ma te tāmata aia i te au kai ou, me kare te au kai katikati rikiriki e oronga‘ia kiaia i te au tuatau vaitata ki te ora o te kaikai‘anga tikai.

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it