E kaikai kapiti kotou ko te ngutuare tangata i te au tuatau te ka rakau ia kotou i te rave pera

Languages

E kaikai kapiti kotou ko te ngutuare tangata i te au tuatau te ka rakau ia kotou i te rave pera

E angaanga meangiti ua te akanoo i te katoatoa ki te ngai okotai me tae ki te au tuatau kaikai. E tuanga puapinga maata ra teia e ka kaikai kapiti meitaki te ngutuare tangata katoatoa.

Eat together as a family whenever you can

Eat together as a family whenever you can: Video transcript

Share

E angaanga meangiti ua te akanoo i te katoatoa ki te ngai okotai me tae ki te au tuatau kaikai.  E tuanga puapinga maata ra teia e ka kaikai kapiti meitaki te ngutuare tangata katoatoa.

Penei kare kotou e rauka i te kaikai kapiti i te au ra tatakitai.  E tauta ra koe kia kaikai kapiti te ngutuare tangata i te maata‘anga o te au ra o te epetoma.  E mea puapinga kia pera katoa ia te au kai-ti‘anga o te popongi, me kore ra, te au kaikai‘anga o te tuaero i te au ra o te openga o te epetoma.

Me e noo ana taau pepe ki runga i te noo‘anga teitei o te au pepe, e apai koe i te reira ki te pae i te kaingakai kaikai.  E komakoma kapiti korua.

E kaikai kapiti kotou ko te ngutuare tangata mei te akamata‘anga mei mua mai.  Na roto i te reira, ka riro i reira ei tuanga matau na kotou i te rave.

Ka akamata taau pepe i te kite i te au mea katoatoa no te kai e te kaikai‘anga na roto i te akara‘anga atu i taau ka rave i te au tuatau kaikai.

Akatupu‘ia te tuatau meitaki tinamou tikai i te tuatau kaikai.  E tauta koe kia kore koe e manamanata me tupara aere te kai e me maringi te au vai inu.

Akatinamou‘ia toou manako ki runga i te kaikai‘anga e ki tetai e ki tetai.  Me tāmate‘ia te TV e te founu apaipai rima, ka tauturu teia i te tuatau kaikia kia kore e riro ei tuatau tamanamanata‘ia.

This page last reviewed 22 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it