Te au ravenga no te rave‘anga ma te kore e kaimoumou taime

Languages

Te au ravenga no te rave‘anga ma te kore e kaimoumou taime

Teatea-mamao‘ia te kai kiko manu e te rau rakau vetitepara a taau pepe kia rava no tetai okotai epetoma, ka tuku takake tatakitai ei ki roto i te au terē (mei te au terē o te aisi).

Time saving tips

Time saving tips: Video transcript

Share

  • teatea-mamao‘ia te kai kiko manu e te rau rakau vetitepara a taau pepe kia rava no tetai okotai epetoma, ka tuku takake tatakitai ei ki roto i te au terē (mei te au terē o te aisi)
  • raveia tetai o te au angaanga i te ra i mua atu – mei te tāmā e te tipupu i te au rau rakau vetitepara, me kore ra, teatea-mamao‘ia tetai kai kiko ua rakau (fruit salad) – ma te tuku i te katoatoa ki roto i te fridge vai ei e tae ua atu ki te tuatau ka anoano‘ia te reira
  • e tauta koe i te teatea-mamao kia maata te au kai papa i te tuatau o te openga epetoma, kia papa ua i reira te au kai no te reira epetoma
  • kimi‘ia te au resepi (recipes) no te au kai reka e te viviki i te maani, ma te kore e maata te moni ka pou i te maani‘anga
  • kia maara ua rai ia koe e teatea-mamao ra i te kai a pepe e, auraka ei kai e matū to runga, ma te kore katoa koe e kapiti atu i te miti, te tuka, te rango-meri e tetai atu au apinga akavenevene kai
  • tunu viviki‘ia i te au po e maata te manamanata!

This page last reviewed 14 November 2022.

Call Healthline on 0800 611 116 any time of the day or night for free health advice when you need it